RROOK

Algemene Voorwaarden

In deze editie: Artikel 1. Definities 1.1 Studio RROOK is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 62388789. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Studio RROOK een overeenkomst heeft afgesloten. 1.3. Onder ‘Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen. Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering 2.1. Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Studio RROOK zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schrifteli
2023-08-04
1 pagina
Bekijk deze editie